\

ÚvodJak pojištění funguje

Jak pojištění funguje

Pojišťovací makléři v INSIA připravili zcela nový a unikátní koncept ochrany firem proti ztrátě klíčových osob. Pojištění Keyman představuje zvýšení bonity firmy pro banky a je doporučeno jako zajištění pro firemní úvěry.

Jak pojištění funguje?
  • Firma se rozhodne pojistit si klíčové osoby – (zpravidla své spolumajitele a vybrané zaměstnance). Pojišťovací makléř v INSIA připraví individuální nabídku dle počtu a věku pojištěných osob.
  • Pojistná částka (plnění pojišťovny) je stanovena na 2.000.000,- Kč. Byla stanovena tak, aby pokryla náklady poradenské firmy zajišťující krizové manažery po dobu nutnou k vyvedení podniku z krize a nalezení další cesty pro její budoucnost.
  • Firma uzavře u makléře INSIA pojištění klíčových osob Keyman. Majitelem a plátcem pojištění je firma, současně je také příjemcem odškodnění v případě úmrtí klíčové osoby.
  • Pojistné je stanoveno na rok, do smlouvy je možné během roku přidat nové pojištěné osoby.
  • Pojištění je možné zahrnout do daňově uznatelných nákladů – jedná se o udržení příjmů firmy.
  • V případě úmrtí klíčové osoby vyplatí pojišťovna firmě odškodnění ve výši 2 mil Kč.
  • Při pojistné události se zároveň se aktivuje Systém krizového řízení – špičková poradenská firma M.C.Triton zajistí zkušeného manažera, který během krátké doby nastoupí do firmy s cílem uchránit její hodnotu pro majitele či jejich dědice.
  • V případě, že je pojištění vinkulováno bance, spolupracuje krizový manažer plně s bankou s cílem zajistit uspokojení jejích pohledávek a zároveň ochránit hodnotu firmy.
NEZAVAZNA CENOVA NABIDKA

Kontakt

Romana Váchová

Produktový specialista

734 763 093

romana.vachova@insia.com