ÚvodJak pojištění funguje

Jak pojištění funguje

Pojištění Keyman představuje zvýšení bonity firmy pro banky a je doporučeno jako zajištění pro firemní úvěry.

Jak pojištění funguje?
  • Firma se rozhodne pojistit si klíčové osoby – (zpravidla své spolumajitele a vybrané zaměstnance). Pojišťovací makléř v INSIA připraví individuální nabídku dle počtu a věku pojištěných osob.
  • Pojistnou částku (plnění pojišťovny) je možné určit individuálně dle potřeby . Měla by být  stanovena tak, aby pokryla náklady poradenské firmy zajišťující krizové manažery po dobu nutnou k vyvedení podniku z krize a nalezení další cesty pro její budoucnost.
  • Firma uzavře u makléře INSIA pojištění klíčových osob Keyman. Majitelem a plátcem pojištění je firma, současně je také příjemcem odškodnění v případě úmrtí klíčové osoby.
  • Pojistné je stanoveno na rok, do smlouvy je možné během roku přidat nové pojištěné osoby.
  • Pojištění je možné zahrnout do daňově uznatelných nákladů – jedná se o udržení příjmů firmy.
  • V případě úmrtí klíčové osoby vyplatí pojišťovna firmě odškodnění ve výši sjednané pojistné částky.
NEZAVAZNA CENOVA NABIDKA