ÚvodKeyman

Keyman

V malých a středních firmách patří mezi klíčové osoby kromě vybraných zaměstnanců rovněž jejich majitelé, či spolumajitelé, pokud ve firmě aktivně pracují.

Keyman - pojištění klíčových osob představuje ochranu Vašeho podnikání. Pokud Vaše firma ztratí stěžejní osobu Vašeho týmu (např. společníka firmy, obchodního ředitele či výjimečného technického specialistu), hrozí jí mnoho rizik, která mohou vést až k jejímu zániku.

Co hrozí při ztrátě klíčového člověka ?
 • rozpad managementu firmy
 • ztráta důvěry zákazníků a jejich nejistota
 • neschopnost zvládnout běžnou práci
 • finanční problémy – ztráta důvěry banky
 • pozastavené/zrušené projekty
 • morální úpadek mezi zaměstnanci a jejich možný odchod
 • ztráta dobré pověsti u zákazníků a investorů
 • náklady spojené s hledáním a zaškolením nového zaměstnance
Kdo je „náš klíčový člověk“ - jak ho poznáme?

Klíčový člověk je velmi důležitý a nepostradatelný člen týmu Vaší firmy, který významně přispívá k růstu a ziskovosti firmy a jehož absence by měla negativní dopad na průběh dalšího podnikání.

Klíčového člověka můžeme rozpoznat podle následujících kritérií:

  • pravomoc činit významná rozhodnutí – „keyman“ udává směr podnikání
  • schopnosti vůdce - „keyman“ představuje pro svůj tým nespornou autoritu
  • častý přímý kontakt s klienty či dodavateli - „keyman“ jedná s významnými obchodními partnery
  • vysoké platové ohodnocení - „keyman“ má vysokou kvalifikaci a tedy i náležitý plat
  • mimořádné schopnosti - je velmi složité nahradit osobu jako je „keyman“

V malých a středních firmách patří mezi klíčové osoby kromě vybraných zaměstnanců rovněž jejich majitelé, či spolumajitelé, pokud ve firmě aktivně pracují.

Všeobecné pojistné podmínky

Speciální pojistné podmínky

NEZAVAZNA CENOVA NABIDKA